Kommuner skal hjelpe norske borgere som evakueres hjem fra Gaza

Norske statsborgere som oppholder seg i Gaza, skal evakueres ut av området og hjem til Norge. Helsedirektoratet har bedt statsforvalterne om å oppfordre kommunene til å ha en særlig oppmerksomhet på ivaretakelse av psykososial beredskap og oppfølging av disse evakuerte norske borgerne, slik at de får en proaktiv oppfølging.

Vi har laget en artikkel der du kan lese mer om Helsedirektoratets anbefalinger, og hvordan dere kan jobbe for at din kommune tilbyr helhetlig bistand i dette arbeidet.

Psykososialberedskap.no er en nettressurs utviklet av RVTS Øst. Siden er aktuell for alle fagpersoner som søker kunnskap om psykososial beredskap og håndtering av ulike alvorlige hendelser, kriser og katastrofer. Nettressursen driftes i dag i fellesskap av alle de fem RVTS-ene, og her finner du flere artikler og filmer som er relevante i oppfølgingen av de norske borgerne fra Gaza.

(AP Photo/Leo Correa)