Kartleggingsverktøy for unge med grenseoverskridende seksuell atferd

Verktøyet «PROFESOR» kan brukes til å hjelpe ungdom til en bedre seksuell og relasjonell helse, planlegge intervensjoner og forebygge tilbakefall. PROFESOR er også godt egnet til å måle endring over tid.

PROFESOR er en strukturert sjekkliste fagfolk kan bruke for å identifisere beskyttende faktorer og risikofaktorer for ungdom og unge voksne som har utøvd grenseoverskridende seksuelle handlinger.

For å bruke PROFESOR er det nødvendig med erfaring med bruk av kartleggingsverktøy og erfaring med målgruppa. Verktøyet er nyttig for fagfolk i psykisk helsevern for barn og unge, barneverntjenester, barnevernsinstitusjoner, Statens barnehus, kriminalomsorg og lignende tjenester. Tjenester som møter unge voksne kan også bruke verktøyet. Aldersspennet for målgruppen er 12 til 25 år.

PROFESOR ble utviklet i 2017 og er allerede oversatt til flere språk. RVTS Vest og V27 ved Betanien sykehus har samarbeidet tett med utvikleren Dr. James Worling i arbeidet med oversettelse. Den norske versjonen av PROFESOR er tilgjengelig og åpen for nedlastning på RVTS Vest sin nettside og på nettsiden til PROFESOR.

Du kan også høre en podkastepisode om oversettelsen, bruksområdet for verktøyet og om fagfeltet i seg selv.