Hjelp til overlevere etter seksuell vold i konflikt

Den Internasjonale dagen mot seksuell vold i konflikt, 19. juni, har som mål å stoppe bruk av seksuell vold i konflikt og hedre ofrene for slike overgrep. Det finnes digitale ressurser som kan hjelpe overlevere etter slik vold. I disse dager publiserer Mental Health and Human Rights Info (HHRI) enda flere.

Mental Health and Human Rights Info (HHRI) er en ressursdatabase om konsekvenser alvorlige menneskerettighetsbrudd kan ha for den psykiske helsen. En av undersidene handler om seksuell vold i krig og konflikt og inneholder materiell som kan hjelpe overlevere, både kvinner, menn og barn. Det produseres stadig nytt hjelpemateriell, så det er verdt å følge med på HHRIs hjemmeside.

Voldtekt benyttes også som våpen i krigen i Ukraina. På den digitale ressurssiden “Seksualisert vold benyttes som våpen i krigen i Ukraina – Hvordan kan vi hjelpe overlevere som har kommet til Norge?”, har RVTS-ene samlet informasjon om seksualisert vold i krig og konflikt og ressurser som kan hjelpe overlevere. Siden fokuserer på arbeid med flyktninger fra Ukraina. Materialet som presenteres kan imidlertid også benyttes i arbeid med overlevere fra andre land.