Opptak fra De er alle barn-konferansen

Den nasjonale konferansen «De er alle barn» ble streamet live, og opptakene blir tilgjengelig i en periode etter arrangementet. Konferansen 13. -14. juni bød på mange spennende foredragsholdere, samt lansering av en flunkende ny animasjonsfilm om temaet sunn, bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.

– Alle voksne bør ha en basiskunnskap som gjør oss i stand til å imøtekomme og håndtere både sunn seksualitet hos barn samt den seksualiteten som får et bekymringsfullt eller skadelig uttrykk. Når barn og unge utøver en seksualitet som ikke tilsvarer deres alder eller modning må alle vite hva de skal gjøre. Derfor har vi laget en film som vi tenker skal være motiverende – og som i en lett tone formidler et viktig budskap, sier Christian Lunde-Hanssen i RVTS Øst. Han forteller at filmen slippes for første gang på fredag.
– Jeg gleder meg til det! Jeg ønsker meg også at flest mulig tar med seg all kunnskapen hjem etter endt konferanse og deler med kolleger – og filmen vi lanserer tenker jeg kan bli et verktøy alle kan bruke. Filmen vil bli åpent tilgjengelig via en rekke kanaler – følg med!

Streaming/opptak

Hele konferansen ble streamet LIVE –og opptak er tilgjengelig via denne linken.

Ny animasjonsfilm, «Seksualitet hos barn og ungdom»: