Flere tusen OsloMet-studenter bruker snakkemedbarn.no

Mer enn 2000 OsloMet-studenter øver seg på samtaler med barn om utfordrende temaer via snakkemedbarn.no.

Fremtidige barnehagelærere, lærere, sykepleiere, fysioterapeuter og barnevernsansatte skal ruste seg til å stille barn åpne spørsmål. De skal lære å lene seg frem i møte med barn i vanskelige livssituasjoner.

Silje Gundersen, lærerstudent ved OsloMet, sier dette om samtalesimuleringen:

– Jeg synes det er lærerikt å se hva slags type valg man kan ta i en samtale for å skape en trygghet og relasjon til den man snakker med. Selv om det ikke er noe fasitsvar, er det viktig å øve på dette når man arbeider med barn.

Silje Gundersen, privat foto

Handlingskompetanse inn i utdanningen

RVTS Øst har inngått et samarbeid med OsloMet om bruk av snakkemedbarn.no i undervisningen. Snakkemedbarn.no brukes både i barnehagelærerutdanningen og i «Interact», et emne som skal styrke tverrprofesjonelt samarbeid mellom forskjellige profesjoner som arbeider med barn.

– Vi er veldig glade for at OsloMet bruker simuleringen med studentene sine, sier prosjektleder for snakkemedbarn.no Ane Simonsen, spesialrådgiver ved RVTS Øst.

Hun utdyper:

– At de så tydelig fokuserer på handlingskompetanse tidlig i utdanningen, tror vi er lurt. Det blir bra for barn når nyutdannede lærere og barnehagelærere er trygge på å snakke med dem også om vanskelige ting.

RVTS Øst gleder seg over samarbeidet med OsloMet, og håper snakkemedbarn.no kommer til nytte – både for studentenes utvikling og for barn som møter disse når de kommer i arbeid i fremtiden.