Digital kompetansespredning er viktigere enn noen gang

Smittesituasjonen for koronaviruset er i stadig utvikling. Vurderer du kurs hos RVTS Øst i høst eller har allerede meldt deg på? Da bør du lese dette.  

Som tidligere informert deltar RVTS Øst i folkehelsedugnaden i forbindelse med koronapandemien. Ett av tiltakene vi gjennomførte våren 2020, var å utvikle den digitale undervisningsressursen psykososialberedskap.no. Det er en tidsaktuell og interaktiv nettressurs for alle hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse.

Digitale undervisningstilbud

– Det ligger i vårt mandat å nå ut med relevant kompetanse der folk er. Myndighetene kom med sterke restriksjoner for å slå ned koronasmitten den 26.10. Det er innstramminger nasjonalt, men de strengeste restriksjonene er i Oslo. Vi vil følge myndighetenes råd, og for tiden innebærer det at vi i betydelig grad vil redusere mulighetene for fysisk tilstedeværelse ved kontoret og fysiske møter med tjenestene, sier senterleder ved RVTS Øst, Toril Araldsen. Hun legger vekt på at digital kompetansespredning derfor er enda viktigere enn noen gang, og betegner digitalisering som en gjennomgripende prosess.
– På sett og vis blir vi alle sammen nå en type profesjonelle mediaprodusenter, for digitalisering griper dypt inn i måten vi jobber på. RVTS Øst har lenge satset på film og ulike digitale nettressurser, men nå går vi også offensivt ut med å utvikle gode, digitale undervisningstilbud.

Skal du – eller vil du på kurs hos oss høsten 2020?

Vær oppmerksom på at det kan skje raske endringer i våre tilbud. Når rådene fra helsemyndighetene endres slik de ble gjort 26. oktober, tilstreber vi å erstatte planlagte fysiske kurs med digitale tilbud. Du oppfordres derfor til å følge med i våre informasjonskanaler: Vårt nyhetsbrev finner du ved å skrolle nedover på hjemmesiden vår. Følg oss også gjerne på Facebook, her kan det komme nytt om ledige kursplasser på kort varsel. Vi er også på Instagram, følg oss gjerne der!

Ha en trygg høst, følg med og følg rådene fra helsemyndighetene.