Barn og unge kan stå i fare for å utsettes for æresrelatert vold i forbindelse med sommerferien

I disse dager sender regjeringen ut et beredskapsbrev til alle landets kommuner og fylkeskommuner for å minne om at noen barn og unge kan stå i fare for å utsettes for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i forbindelse med reiser til utlandet. Æresrelatert vold kan for eksempel være ufrivillig utenlandsopphold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Brevet legger vekt på at det er vanskelig å hjelpe barn og unge når de først har reist til utlandet, og at vi derfor må hjelpe dem før de reiser. Brevet gir gode råd om hvordan man kan hjelpe hvis man har mistanke om at et barn eller en ungdom kan utsettes for en form for æresrelatert vold i sommer.

LES HELE BREVET FRA REGJERINGEN

RVTS Øst har en nettressurs om nettopp dette temaet, hvor du også kan finne råd og tips: rettentil.no

RVTS Øst har kompetanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Vi kan kontaktes ved behov for kompetanseheving i tjenestene som møter barn, unge og voksne som kan stå i fare for å utsettes.