– Alle voldsutsatte bor i en kommune

Alle kommuner skal jobbe mot vold i nære relasjoner. De skal forebygge, avdekke og avverge vold og ivareta voldsutsatte. Samtidig har Riksrevisjonen kommet med alvorlig kritikk av det offentlige arbeidet med dette. Hvordan kan Norges kommuner, gjennom bedre samordning og samarbeid, sikre godt arbeid mot vold i nære relasjoner?

Dette spørsmålet og mer samlet 600 deltakere seg om tirsdag 18. april. På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet arrangerte RVTS Øst konferanse på Ullevål, for både fysisk oppmøtte og digitale deltakere.

Senterleder ved RVTS Øst, Toril Araldsen, innledet med de velkjente konsekvensene av vold:

– Vold fører til redusert helse, for utsatt og for utøver. Vi vet at vold kan gå i arv. Vi vet at de som utsetter andre for vold, ofte selv er utsatt for vold. I arbeidet med å bryte voldsarven, må hjelp gis både til utøver og utsatt.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Geir Indrefjord, nevnte omfangsundersøkelsen til NKVTS og rapporten fra Menon economics om de samfunnsøkonomiske kostnadene av vold som viktige for regjeringens arbeid. Regjeringen jobber med en ny opptrappingsplan mot vold og overgrep.

– Forebygging er «gullstandarden», sa Indrefjord.

Kommunalt arbeid mot vold i nære relasjoner

I 2022 trakk Riksrevisjonen fram utfordringer i det kommunale arbeidet mot vold i nære relasjoner. Det er variasjon i kommunenes oppfølging av voldsutsatte, manglende koordinering og ingen som har overordnet ansvar på voldsfeltet. Konferansen ville opplyse, inspirere og gi konkrete modeller for hvordan man kan samarbeide.

Lill-Marie Tollerud fra RVTS Øst presenterte «Alle voldsutsatte bor i en kommune – om kommunens helhetlige arbeid mot vold i nære relasjoner». Hun la vekt på at alle kommuner bør ha en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, med konkrete tiltak og ansvarsfordeling. Det er også lurt å ha en kommunal koordinator for voldsarbeidet, samt et tverrfaglig team.

TryggEst-koordinatorer Liv-Maria Delgado og Morten Jansson fra Asker kommune fortalte om hvordan det har vært å bli TryggEst-kommune. De understreket forankring som et suksesskriterium, at tjenestene setter pris på at det er ett sted å henvende seg i voldssaker, samt å ta i bruk det nyttige TryggEst-materiellet og spre det bredt ut til tjenestene.

Variert program

Morten Holmboe fra Politihøgskolen og Ole Knut Løstegaard fra Justis- og beredskapsdepartementet snakket om taushetsplikt og opplysningsplikt, som stadig skaper hodebry for ulike instanser. De har skrevet en veileder om regelverket, som forhåpentligvis kommer til nytte i tjenestene.

Filmen «Behind the rage» av Deeyah Kahn fikk urpremiere i Norge på konferansen. Kahn har fulgt voldsutøvere i USA tett, med ønske om å forstå hvorfor noen blir voldelig mot sine nærmeste.

Blant andre bidragsytere var forsker Margunn Bjørnholt fra NKVTS, Hanne Finanger og Ronja Dahlseng fra RISK (Oslo politidistrikt) om deres arbeid med voldsutsatte, Janne Waagbø og Sandy Farazjou fra Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, Margrethe Brekke fra familievernkontoret Oslo nord og Cecilie Kolflaath Larsen fra Nasjonalt samisk kompetansesenter, og sist, men ikke minst: Heidi Svendsen Tessand fra Stillasbyggerne på A-hus. Spesialrådgiver Helene Skancke fra RVTS Øst var konferansier og loset deltakerne gjennom dagen.

Vi takker for en vellykket konferanse og håper den inspirerer til tett samarbeid om tematikken!

Relevante kurs fra RVTS Øst: