Mari Kjølseth Bræin

Spesialrådgiver

Spesialområde:
PTSD og komplekse traumer hos barn.

Utdanning:
Jeg er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, og har doktorgradskurs fra California Pacific Medical Center i San Francisco, Gruppeterapeut med psykodramametode.

Erfaring:
Jeg har mange års erfaring som behandler i barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA), og arbeider spesielt med traumatiserte barn og unge.Jeg har også flere års internasjonal erfaring som konsulent for UNICEF der jeg har bidratt til utvikling av psykososiale tiltak for marginaliserte barn.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Sammen med kollegaer ved RVTS Øst har jeg bygget opp programmet Traumesensitivt barnevern. Jeg er spesielt opptatt av barn og unge med komplekse vansker og hvordan vi kan bedre hjelpetilbudet og omsorgen for disse barna.