E: [email protected]

M: 922 90 143

T: 67 96 87 54

Spesialområde: Interpersonlige og kognitive faktorer ved selvmordsatferd, positiv psykologi samt resiliens og posttraumatisk stressforskning. Jeg underviser helsepersonell i hvordan møte mennesker som har tanker om å ta livet sitt. Videre arbeider jeg med oppfølging etter selvmordsforsøk

Utdanning: Psykolog, psykologspesialist med fordypning i klinisk voksen, NPF. PhD kandidat, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo.

Erfaring: Jeg har hatt ulike spesialpsykologstillinger der jeg har arbeidet med nevropsykologiske utredninger og ulike psykiske plager blant voksne og barn. Jeg har jobbet med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til utredning og behandling av psykiske plager både i individualterapi og mestringsgrupper.

Noe jeg særlig vil trekke frem: Jeg arbeider med et forskningsprosjekt om posttraumatisk stress og selvmordstanker blant mennesker som har kroniske smerter i kroppen.

Jeg arbeider dessuten – i en 20 % deltidsstilling – med psykometriske egenskaper ved psykologiske tester.