Winnie Nyheim-Jomisko

Spesialrådgiver

Utdanning:
Jeg var ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2012 og er spesialist innen klinisk voksenpsykologi.

Erfaring:
Jeg har erfaring som psykolog i spesialisthelsetjenesten hvor jeg har jobbet på allmennpsykiatrisk poliklinikk og døgnpost. Jeg har også mange års erfaring som kommunepsykolog og privatpraktiserende psykolog der jeg primært har arbeidet med flyktninger og mennesker med krysskulturell bakgrunn. I disse stillingene har individualterapi, gruppeterapi, undervisning, veiledning og systemisk arbeid vært sentrale arbeidsoppgaver. Jeg har erfaring med utredning og behandling av et bredt spekter av lidelser.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg har en faglig fordypning i migrasjon, rasismerelaterte traumer, interseksjonalitet og mangfoldskompetanse. Jeg er opptatt av å bidra med økt forståelse av disse temaene slik at mennesker, uansett bakgrunn, skal oppleve å få likeverdige tjenester i møte med hjelpere som jobber i helse- og sosialsektoren.