SMART-appen

Kriser og katastroferSelvskading og selvmordTraumer og traumatisk stress

SMART (StressMestringsAktiviteter for RobusthetsTrening) er en app oversatt av RVTS Øst som gir gode råd og øvelser for å roe ned, sove bedre, håndtere irritabilitet, stoppe negativ tenkning og mestre andre livsutfordringer. SMART kan brukes for å håndtere krevende livssituasjoner fra 14 års alder og oppover.

Last ned for iPhone (Apple store)

Last ned for Android (Google Play)

SMART gir kunnskap om og øvelser for å mestre følgende områder:

  • Fysiske reaksjoner: Kontrollert pust, jording, progressiv muskelavslapning og måling av hjertefrekvens som viser effekt av avspenningsøvelser (biofeedback)
  • Tanker: Stanse negative tanker, revurdering av tanker, utfordre tankemønstre, håndtere bekymringstanker og grubling
  • Følelser: Avledning, følelsesmessig regulering og sinnemestring
  • Atferd: Fysisk aktivitet, sosial kontakt og god søvnkvalitet

SMART er et selvhjelpsverktøy med en rekke ulike øvelser som gir kunnskap om hva som skjer med mennesker i stressende perioder, og hvordan de kan mestre stress, bekymringstanker, irritabilitet og søvnvansker. Øvelsene i appen gjør det lettere å forstå sammenhengen mellom tanker, følelser og reaksjoner i kroppen.

SMART er utviklet som en app og dette gir fleksibilitet og tilgjengelighet. Den kan brukes der du er og vil være lett å ta frem i stressende situasjoner. Det er enklere å anvende nye metoder når de kan brukes i reelle situasjoner, og der de oppstår.

SMART kan brukes for å forebygge psykisk uhelse og stress, ved å lære deg strategier for å håndtere utfordringer som oppstår. Forskning viser at unngåelse er vanlig under stress, men optimistene benytter denne strategien i mindre grad. De bruker heller fleksible mestringsstrategier når de faktisk kan handle. Du kan  lære mer om mestringsstrategier i SMART-appen. SMART viser hvordan du kan vurdere ulike handlingsalternativer og skille mellom hva du kan gjøre noe med og ikke. Den kan brukes alene som et selvhjelpsverktøy, som en del av hjelpetjenestens tiltak og i forberedelse og under oppdrag i krigs- og katastrofeområder.

 

Se SMART-filmer

Du kan se fem animasjonsfilmer som forteller hvordan stressende situasjoner kan mestres ved hjelp av:

Filmene kan brukes i undervisning, samtaler og veiledning.

Appen ble opprinnelig utviklet av Phoenix National Centre for Excellence in Posttraumatic Mental Health, for det australske forsvaret.