Manual for stabilisering og ferdighetstrening etter traumatiske hendelser

Manual for stabilisering og ferdighetstrening etter traumatiske hendelser er utarbeidet av Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, av: Torunn Støren, Sveinung Odland og Helen Johnsen Christie.

Manualen er utviklet for stabilisering av symptomer og plager hos ungdom som har opplevd alvorlige og belastende hendelser. For noen av disse ungdommene vil behovet først og fremst være å få redskaper til å håndtere sine symptomer. De trenger å få en viss avstand til det vonde som skjedde, å oppleve at det er trygt i nåtid, og få mer opplevd kontroll over tanker, følelser og kroppslige fornemmelser. Manualen kan også benyttes som en første fase intervensjon i forkant av bearbeiding av traumehendelser, der det er påkrevet.

Last ned manualen fra modum-bad.no (PDF)