Traumebehandling.no

Traumeforståelse om voksne

Traumer og traumatisk stress

Å være utsatt for alvorlige og overveldende hendelser kan føre til psykologiske skader. Traumatisering kan føre til sterke symptomer, redusert funksjonsevne og nedsatt livskvalitet.

For å gi best mulig behandling av voksne med traumer, trenger hjelpere lett tilgang til oppdatert traumeforståelse. Derfor har RVTS Øst utviklet nettressursen traumebehandling.no, som tilgjengeliggjør denne kompetansen digitalt. Du får også kunnskap om oppdagelse og behandling av traumer.