Snakkemedbarn.no

Vold og overgrep

Snakkemedbarn.no er en digital opplæringsplattform om vold, overgrep og omsorgssvikt som skal gjøre deg tryggere og modigere i samtaler med barn. Den digitale opplæringsplattformen og tilgangen til spillet SnakkeSIM er åpen og tilgjengelig for alle, og kan fritt tas i bruk.

Snakkemedbarn.no består av:

Simulering av samtaler med barn. Du går inn i rollen som en voksen stilt overfor barn du tenker kan ha blitt utsatt for overgrep, vold eller annen form for omsorgssvikt.  Gjennom en simulert relasjon kan du øve deg på bedre dialog med barn og unge.

Lær mer: Artikler om hvordan vold påvirker barn, fagpersoners ansvar og hvordan man kan forberede seg til samtaler – blant annet.

Filmer av barn i samtale med en voksen. Samtalen er ment som læring og inspirasjon til å reflektere over egen kunnskap og egne følelser. Hva kan jeg møte i en slik samtale? Ville jeg valgt den samme tilnærmingen som på filmen eller ønsker jeg å gjøre noe annet? Hvordan er vi enige om å gjøre det hos oss?

Her finner du snakkemedbarn.no: