Rusogvold.no

Nettside fra RVTS og KORUS

Vold og overgrep

Rus- og voldsproblematikk skal behandles samtidig og integrert. KoRus og RVTS har utviklet kunnskapsmoduler for å heve spesialist- og primærhelsetjenestens kompetanse innen integrert behandling for rus- og voldsproblematikk. Målet er å heve behandlernes kompetanse om rus og vold.