Nettressurs om veteraner fra internasjonale operasjoner

Kriser og katastroferTraumer og traumatisk stress

Denne nettressursen er beregnet på kommunale veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i kommunen, ansatte i skoler og barnehager og helsepersonell.

Siden tilbyr kunnskap om:

  • Veteraner, helseutfordringer, veteraner og deres familie
  • Ulike fagressurser
  • Kurstilbud for fagpersoner
  • Kompetansetilbud
  • E-læringsprogam i KS-læring