Menneskertilsalgs.no

Nettressurs om menneskehandel

Vold og overgrep

Menneskertilsalgs.no er en digital ressurs for helse- og sosialarbeidere og andre hjelpere som kommer i kontakt med mennesker som kan være utsatt for menneskehandel.

Du finner kunnskap om:

  • Hva er menneskehandel? Definisjoner, utnyttelsesformer, straffebestemmelser
  • Hvordan oppdage om noen er mulig offer? Tegn og indikatorer
  • Hva gjør jeg om jeg tror at det handler om menneskehandel?
  • Helse, rettigheter og oppfølging – hvor kan man henvise mulige ofre?
  • Mindreårige mulige ofre – er du i tvil? Hva gjør du da?
  • Er situasjonen akutt?
  • Ressurser: Filmer, rapporter, artikler og annet materiell som vil gi mer kunnskap om menneskehandel.

Hold deg oppdatert via Facebook:
Menneskertilsalgs.no har også sin egen Facebook-side, hvor vi vil dele nyhetssaker og nytt fagstoff som er relevant. Følg den på:

https://www.facebook.com/menneskertilsalgs.no/