Den traumatiserte hjernen

Undervisningsfilm

Traumer og traumatisk stressVold og overgrep

God og sensitiv omsorg bygger forbindelser mellom sanseområdet, søke- og føleområdet, og tenke- og kontrollområdet i hjernen. Hos barn som har vært utsatt for gjentatte overgrep er hjernen organisert og bygd opp rundt fare. Et sensitivert alarmsystem og et underutviklet reguleringssystem kan gi et komplisert symptombilde med omfattende reguleringsvansker.

Se våre undervisningsfilmer om hvordan dette kan arte seg og hva vi kan gjøre for å hjelpe.

Normalhjernen

Den traumatiserte hjernen

Hjelp når alarmen tar styringen