Synøve Magnussen Wiig

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Jeg jobber med selvmordsforebygging.

Utdanning:
Jeg ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2005 og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har en videreutdanning i kognitiv terapi, i gruppeterapi og innen EMDR (traumebehandling).

Erfaring:
Mest erfaring har jeg med behandling av voksne mennesker som har opplevd akutte livshendelser eller mer komplekse oppveksttraumer. Jeg har arbeidet ved en akuttpsykiatrisk avdeling, ved en gruppeenhet og sist ved et akutteam i spesialisthelsetjenesten. I tillegg har jeg erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og med hørselshemmede ved en poliklinikk.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg ønsker å bidra til økt forståelse og bedre behandling av mennesker med selvskading og selvmordsproblematikk slik at samtalene kan gi gode prosesser og endring. Jeg er også opptatt av teamarbeid i vanskelige saker og samarbeid mellom ulike tjenester og med pårørende.