Synøve Magnussen Wiig

Spesialrådgiver

Spesialområde:
I arbeidet mitt fokuserer jeg på å gi helsepersonell kunnskap, verktøy og handlingskompetanse til å kunne snakke om de tema som ofte skaper engstelse, ubehag og noen ganger avmakt hos oss. Jeg holder kurs, veiledning og jobber med implementering.

Utdanning:
Jeg ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2005 og ble spesialist i klinisk voksenpsykologi i 2011. I 2017 ferdigstilte jeg en videreutdanning i kognitiv terapi, og jeg har påbegynt en videreutdanning i emosjonsfokusert terapi. Jeg har EMDR-kurs og kurs i gruppeterapi.

Erfaring:
Mest erfaring har jeg med behandling av voksne mennesker som har opplevd akutte livskriser eller traumer fra oppveksten og med mennesker i krise, ofte med selvmordstematikk. Jeg har flere års klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten og har arbeidet ved et akutteam, en akuttpsykiatrisk avdeling og ved en gruppeenhet. Jeg har også erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og med hørselshemmede ved en poliklinikk.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg ønsker å bidra til at helsepersonell kan kjenne seg tryggere i samtaler om vanskelige tema. Jeg ønsker å bidra til økt forståelse og refleksjon med vekt på relasjonen mellom behandler og klient slik at samtalene kan gi gode prosesser og endring. Jeg er også særlig opptatt av hvordan barn som pårørende til foreldre med selvmordsatferd blir ivaretatt slik at de kan få samtaler som kan gi mening til det de opplever og et sted å dele bekymringer.