Rona Eriksen Andersgaard

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Jeg jobber med forebyggende arbeid knyttet opp mot vold og seksuelle overgrep med særlig fokus på seksuelle overgrep, både utsatt og utøver. Jeg tenker at det er svært viktig med implementering av denne kunnskapen inn til tjenestene som jobber i dette feltet og er opptatt av å øke kompetanse og trygghet hos tjenestene som møter og står i denne problematikken.

Erfaring:
I 20 år arbeidet jeg på NOK Oslo, som tidligere het Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep. Der jobbet jeg med ungdom og voksne utsatt for seksuelle overgrep i barndom, samt pårørende. De siste 13 årene jobbet jeg mye med undervisning og kompetanseheving av ulike faggrupper, med spesielt fokus på grunnskole. Jeg underviste også fast på Oslo Met for barnevernspedagoger og holdt årlig et fordypningsverksted om incest og seksuelle overgrep med fokus på studentenes egen frykt og motstand mot å jobbe med tematikken.

Utdanning:
Jeg er utdannet barnevernspedagog og har også en 3-årig teaterutdannelse

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg er brenner for og har tro på at vi kan forebygge vold og overgrep ved å gi barn kunnskap og språk om kropp, grenser og seksualitet. Jeg vil også gjerne gi hjelpere rom til å kjenne etter hva som skjer med en selv i møte med tematikk og konkrete situasjoner, for erfaring viser at det skaper større trygghet og dermed gir et større handlingsrom.