Per Ole Tomassen

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Jeg jobber med implementering av kompetanseprogrammer og prosjektledelse.

Utdanning:
Psykolog med spesialisering i organisasjonspsykologi.

Erfaring:
Har lang erfaring som ekstern rådgiver innen ledelses- og organisasjonsutvikling. Har jobbet noe internasjonalt (UNICEF) med programmer for psykososial støtte til barn og unge etter katastrofer.

Noe jeg særlig vil trekke fram:
Har jobbet med ledelse og organisasjon i alle deler av offentlig sektor. Er opptatt av hvordan tjenestene kan overføre kunnskap fra klasserommet til praktisk handling og hvordan vi som kompetansesenter kan bistå tjenestene med å øke effekt av de opplæringsprogrammer vi leverer.