Morten Jansson

Spesialrådgiver

Spesialområde

Jeg jobber som spesialrådgiver med hovedfokus på å støtte og styrke regionens kommuner. Å forebygge, oppdage og håndtere vold mot risikoutsatte voksne står sentralt i mitt arbeid.

Utdanning

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier, med videreutdanning i voldsrisikovurdering.

Erfaring

Jeg har jobbet med mennesker som står i krise i over 20 år. Dette har vært pasienter og pårørende, i ulike deler av helsevesenet. I perioden 2018–2023 var jeg rådgiver i Asker kommune. Der jobbet jeg primært med å sikre gode overganger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Jeg var del av et ambulantbekymringsteam, og i teamet som implementerte TryggEst i Asker kommune. Mine 18 år i spesialisthelsetjenesten tilbragte jeg i akutt- og sikkerhetspsykiatri, samt ved døgnposter for pasienter med psykoseproblematikk.

Noe jeg særlig vil trekke frem

Jeg har alltid hatt et spesielt engasjement for sårbare grupper i samfunnet, og kanskje aller mest for de gruppene som samfunnet ikke ser. TryggEst er derfor et initiativ og program som står meg nært. Ellers brenner jeg for godt fungerende og forpliktende samarbeid. God kvalitet i møter, dialog og lagarbeid er essensielt for å få til hensiktsmessige prosesser, og sikre best mulig innhold i tjenestene som skal hjelpe de sårbare i samfunnet. Jeg har en praksisnær tilnærming til utvikling, prosjekter, dialog og implementering. Den pågående, og stadig økende eldrebølgen, har konsekvenser for omsorgssektoren. Å få bistå med særlig fokus på hjelperen, og å gi støtte til økt faglig kvalitet i tjenestene, finner jeg svært motiverende og engasjerende! Det aller viktigste for meg er å bidra til å styrke kompetanse og etablere gode systemer i kommunene eller tjenestene slik at flere saker avdekkes, og flere får den bistanden de har behov for.