Lill Marie Tollerud

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Vold i nære relasjoner, inkludert negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Migrasjon, krysskulturelt foreldreskap og oppvekst og flerkulturell forståelse.

Utdanning:
Jeg er utdannet statsviter, med videreutdanning i veiledning og coaching, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv.

Erfaring:
Jeg har bred erfaring fra arbeid i kommune, som minoritetsrådgiver i Integrerings – og Mangfoldsdirektoratet, fra skole og krisesenter. Mitt siste arbeidssted før RVTS var som familievoldskoordinator i Nordre Follo kommune.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg ønsker å bidra til at barn, unge, voksne og eldre som strever med livene sine møtes med forståelse for at vi formes av våre erfaringer, den konteksten vi lever i, følelsen av tilhørighet og hvordan vi blir møtt av andre.

Jeg har jobbet mye med undervisning, både for ulike målgrupper og for hjelpeapparatet, og har vært med på å utvikle undervisningsmateriell om blant annet vold i nære relasjoner. I tillegg har jeg jobbet med jente og guttegrupper, kvinnegrupper, samt foreldreveiledning individuelt og i gruppe.