Josefin Maud Jansson

Spesialrådgiver

Spesialområde:

Traumer, rus, migrasjonshelse, veiledning og psykologisk behandling.

Utdanning:

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Jeg har særlig kompetanse innen traumer, rop-lidelser og migrasjonshelse.

Erfaring:

Jeg har variert erfaring som behandler innenfor ulike deler av psykisk helsevern for barn og voksne, og i rustjenester hos kommunen.  Jeg hadde hovedpraksis og har arbeidserfaring som psykolog i Sør-Afrika. Jeg har bred erfaring fra veiledning for psykologer og andre yrkesgrupper, samt som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.