Jessica Harnischfeger

Spesialrådgiver

Utdanning:
Jeg er utdannet som psykolog i Berlin, Tyskland. Jeg er i dag spesialist i psykoterapi for voksne og har tatt min spesialistutdanning på Institutt for psykoterapi i Oslo.

Erfaring:
Jeg har jobbet i mange forskjellig felt, i psykisk helsevern for voksne, som psykolog i et eget team for enslige mindreårige asylsøkere og på familievernkontoret. Traume og migrasjon har vært mitt fokus på alle disse stedene.

Noe jeg vil særlig trekke frem:
Det å føle seg fremmed har vært et tema for meg så lenge jeg husker. Det er fascinerende og skremmende på samme tid. Senere i livet mitt har jeg blitt migrant og fremmedhetsfølelsen har fått mange nye fasetter. Man kan kanskje også si at traume er en måte å føle seg fremmed i livet på. For meg er det derfor helt naturlig at «mine temaer» har blitt traume og migrasjon. Jeg er opptatt av at vi som jobber med dette som hjelpere skal se både individet, men også strukturene rundt et menneske som avhjelper eller forverrer følelsen av å være en fremmed.