Hilde Pentzen

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Forståelse for og behandling av traumelidelser

Utdanning:
Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i -98. Spesialist i klinisk voksenpsykologi NPf i -07.

Erfaring:
Jeg har arbeidet 15 år i Psykisk helsevern for voksne; på Ringerike Sykehus, DPS Groruddalen og på DPS Nedre Romerike. Jeg har jobbet klinisk med utredning og behandling av voksne både på poliklinikk og døgn, og de siste årene har jeg arbeidet spesielt med veiledning og fagutvikling.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg har en spesiell interesse for behandling av traumelidelser i døgnavdeling. Videre har jeg også jobbet spesielt med implementering for å sikre at kunnskap fra kompetansehevingsprogram blir integrert i organisasjonen og benyttet i den praktiske arbeidshverdagen.