Henning Herrestad

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Organisert i stab til senterleder.

Utdanning:

  • 1996 Dr.philos i etikk og rettsfilosofi
  • 1998 Filosofisk praktiker
  • 2007 Gestaltterapeut

Erfaring:

  • 2022 – Spesialrådgiver administrasjon og utvikling
  • 2018-2022  Områdeleder kommune RVTS Øst
  • 2014-2022  Nestleder RVTS Øst
  • 2010-2014 Spesialrådgiver for selvmordsforebygging RVTS Øst
  • 2013-2016 Styreleder LEVE
  • 2009-2014 Koordinator for sorgtjenesten i stiftelsen Fransiskushjelpen
  • 2003-2009 Førsteamanuensis og en tidl nestleder ved NSSF, UiO

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Min viktigste lærdom fra filosofistudiene er kraften i dialog og åpne spørsmål. RVTS Øst inviterer til dialog om hvordan ny forskning er relevant for tjenestene.