Henning Herrestad

Områdeleder kommune og nestleder

Spesialområde:
Jeg har ansvar for Område kommune, som omfatter 1/3 av de ansatte og de fleste prosjektene rettet mot kommuner og tjenester på kommunalt nivå. Jeg er også nestleder ved RVTS Øst.

Utdanning:

  • 1996 Dr.philos i etikk og rettsfilosofi
  • 1998 Filosofisk praktiker
  • 2007 Gestaltterapeut

Erfaring:

  • 2018-  Områdeleder kommune RVTS Øst
  • 2015-  Nestleder RVTS Øst
  • 2010-2014 Spesialrådgiver for selvmordsforebygging RVTS Øst
  • 2013-2016 Styreleder LEVE
  • 2009-2014 Koordinator for sorgtjenesten i stiftelsen Fransiskushjelpen
  • 2003-2009 Førsteamanunensis og en tid nestleder ved NSSF, UiO

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Min viktigste lærdom fra filosofistudiene er kraften i dialog og åpne spørsmål. RVTS Øst inviterer til dialog om hvordan ny forskning er relevant for tjenestene.