Henning Herrestad

Områdeleder kommune og nestleder

Utdanning:
Dr.philos i etikk og rettsfilosofi 1996. Filosofisk praktiker 1998. Gestaltterapeut 2007.

Erfaring:
Jeg har arbeidet deltid ved RVTS Øst som spesialrådgiver for selvmordsforebygging siden 2010. I 2014 ble jeg ansatt i full stilling med ansvar for det selvmordsforebyggende arbeidet. Når RVTS Øst ble virksomhetsoverdratt til RBUP i 2015 fikk jeg fast stilling som nestleder.

Jeg har tidligere vært førsteamanuensis og nestleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Jeg har ledet styringsgruppen for VIVAT. Fra 2009 til 2014 var jeg koordinator for sorgtjenesten i Fransiskushjelpen med ansvar for mer enn 20 sorggrupper.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg er opptatt av å få et best mulig tilbud om støtte og oppfølging for etterlatte over hele landet.

Utdanning

  • 1996 Dr.philos i etikk og rettsfilosofi
  • 1998 Filosofisk praktiker
  • 2007 Gestaltterapeut

Erfaring

  • 2015 Nestleder RVTS ØSt