Gro Eriksen

Områdeleder spesialisthelsetjenesten og barnevern

Spesialområde:
Områdeleder, spesialist og barnevern

Utdanning:
Jeg er barnevernspedagog, med videreutdanning i familieterapi og med spesialistutdanning fra RBUP med fordypning i sped- og småbarns psykiske helse.

Erfaring:
I barnevernet har jeg jobbet som saksbehandler i barneverntjenesten, i akuttinstitusjon for barn, på familieavdeling og som fosterhjemkonsulent. I BUP har jeg jobbet i familie- og nettverksteam og fra 2010 som leder og kliniker i et sped- og småbarnsteam. Jeg startet i RVTS Øst i 2018.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
I min yrkesutøvelse har jeg vært engasjert i og funnet mening i arbeid med sårbare barn og unge, deres omsorgspersoner og nettverk. Jeg er opptatt av å bidra til utvikling av tjenester slik at de kan gi den støtte og hjelp til utsatte mennesker som de har behov for.