Dorte Brodersen

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Her i RVTS Øst jobber jeg med psykososial beredskap,  der jeg har mye erfaring fra arbeid med oppfølging av kriser og katastrofer.

Utdanning:
Jeg er utdannet sosialpedagog og har videreutdanninger innen ledelse og nettverksintervensjon.

Erfaring:
Jeg har lang erfaring som leder i både Oslo og 17 år i Ullensaker kommune. Gjennom alle de årene har jeg ledet mange ulike tjenester; alt fra sosiale tjenester, forebyggende tjenester for barn og unge, rus- og psykisk helsetjenester til fengselshelsetjenesten og legevakt. I ni år har jeg vært leder for et psykososialt kriseteam som har håndtert mange enkelthendelser og bistått i større hendelser.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Som leder av kriseteamet har jeg vært opptatt av kontinuerlig utvikling av teamet med tanke på kunnskap, kompetanse og profesjonalisering. Viktig her har vært å øve i «fredstid», så man vet hva man skal gjøre når krisen inntreffer. Dette styrker samarbeidet både internt og med andre aktører.

Det å spille på lag og dra veksel på hverandres erfaringer og kunnskap opplever jeg som svært meningsfylt – om det er i krisehåndteringen eller i arbeidet ellers.