Belinda Ekornås

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Mitt område er kunnskap om, og strategier for stressmestring og ivaretagelse for mennesker som har opplevd belastninger – både hjelpere og rammede. Jeg jobber med psykososial beredskap, særlig med kompetanseheving og veiledning av sivilt og militært innsatspersonell og psykososiale kriseteam.

Utdanning:
Jeg er psykologspesialist, og har en PhD innen utviklingspsykologi. Doktorgraden min omhandler selvfølelse og venneforhold hos barn med atferdsvansker og barn med angst. Masteroppgaven min omhandler beslutninger under stress i militære team.

Erfaring:
Jeg har arbeidet med stress i militære team, og vært tilknyttet et militærpsykologisk prosjekt ved Sjøkrigsskolen. Tidligere har jeg også jobbet med barn og unge med psykiske vansker og deres familier på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten. Jeg har vært seniorforsker på NKVTS der jeg forsket på helse, livskvalitet og hverdagsliv hos veteraner og deres familier, og er forfatter på rapporten om veteranfamilier: https://www.nkvts.no/rapport/helse-livskvalitet-og-hverdagsliv-i-norske-veteranfamilier/

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg har drevet mye med fagutvikling og kompetanseheving, blant annet utviklet ZuperSmart en stressmestringsapp for barn (6-12 år), oversatt og tilpasset SMART: en stressmestringsapp for voksne, samt utviklet et nasjonalt undervisningsopplegg om psykisk helse i samarbeid med Røde kors og NRK. Jeg liker å jobbe med mennesker som har livsutfordringer, og sammen med dyktige fagfolk finne tiltakene som hjelper.