Belinda Ekornås

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Jeg jobber særlig med tiltak for militært og sivilt innsatspersonell, strategier for stressmestring og med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Utdanning:
Jeg er psykologspesialist, og har skrevet doktorgrad om selvfølelse og venneforhold hos barn med atferdsvansker og barn med angst. Masteroppgaven min ser på beslutninger under stress i militære team.

Erfaring:
Tidligere har jeg jobbet med barn og unge som har psykiske vansker og deres familier på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten. Jeg har drevet mye med fagutvikling, blant annet oversatt og tilpasset SMART: en stressmestringsapp, samt utviklet et nasjonalt undervisningsopplegg om psykisk helse i samarbeid med Røde kors og NRK. I samarbeid med militærpsykologisk prosjekt ved Sjøkrigsskolen har jeg skrevet artikler om militære team.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg liker å jobbe med mennesker som har livsutfordringer og opplever stress for sammen å finne tiltak som virker. I samarbeid med Forsvarets veterantjeneste har jeg ledet utviklingen av nasjonale kompetansemoduler for å styrke kommunenes veteranarbeid. Jeg koordinerer det Nasjonale fagnettverket for innsatspersonell fra internasjonale operasjoner, ved hjelp av godt samarbeid med dyktige fagpersoner fra alle RVTSene.