Skeiv og minoritet – dobbel sårbarhet?

Zoom
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Skeiv og minoritet – dobbel sårbarhet?

Skeiv Verden inviterer i samarbeid med RVTS Øst til  gratis webinar om interseksjonalitet og minoritetsperspektiver.

Flere minoritetsidentiteter gir økt sårbarhet for levekårsutfordringer, psykiske helseutfordringer og potensielt traumatiske opplevelser. For å kunne hjelpe personer med disse opplevelsene, er det viktig å forstå hvorfor dette er tilfellet.

Skeive med minoritetsbakgrunn er en større gruppe enn mange tror. Dersom man har en skeiv identitet og kommer fra et land der det ikke er trygt å leve åpent som skeiv, vil dette kunne gi oppholdstillatelse i Norge. Grunnen til at mange erfarer at det er få skeive med innvandrerbakgrunn, er at mange ikke er åpne om sin seksuelle orientering og/eller kjønnsidentitet. Dette gjelder også i møte med hjelpe- og behandlingstjenester.

Til tross for at dette webinaret retter seg spesifikt mot skeive med minoritetsbakgrunn, vil kunnskapen om minoritetsperspektiver og interseksjonalitet kunne overføres til å yte bedre hjelp til andre minoritetspersoner.

Målgruppe

Alle som møter mennesker som kan være berørt av tematikken. Det er ønskelig å nå flest mulig med innholdet, derfor kreves det ingen forkunnskaper.

Særlige aktuelle yrkesgrupper er  psykologer, leger, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, sosialarbeidere, barnevernspedagoger, flyktningkonsulenter og kommunalt ansatte helsearbeidere. Deltagelse på webinaret krever likevel ikke at man arbeider innenfor feltet.

 

Det overordnede målet for webinaret er å gi grunnleggende innføring i minoritetsperspektiver og interseksjonalitet, med utgangspunkt i de unike erfaringene og utfordringene som skeive med minoritetsbakgrunn opplever.

Læringsmål:

– Forstå det grunnleggende innenfor begrepene interseksjonalitet og minoritetshelse, og hvorfor dette er viktig å kunne noe om i møte med minoritetspersoner.  Dette inkluderer diskriminering og kryssdiskriminering, marginalisering og ekskludering, minoritetsstress og minoritetsrelaterte traumer.
– Forstå de unike erfaringene og utfordringene som skeive med minoritetsbakgrunn opplever, og kunne snakke om dette på en trygg måte.  Dette innebærer homo- og transfobi, rasisme, utenforskap, språklige barrierer og utfordringer ved bruk av tolk, migrasjonsstress, juridiske utfordringer og traumerelaterte utfordringer.- Kunne anvende kunnskap om minoritetserfaringer til å hjelpe minoritetspersoner som står i vanskelige situasjoner, særlig skeive med minoritetsbakgrunn, men også andre minoritetspersoner.

Webinaret arrangeres i samarbeid mellom Skeiv Verden og RVTS Øst.

Bidragsytere fra Skeiv Verden (kronologisk rekkefølge fra venstre):

Lucas Casanova, Seniorrådgiver Helse, [email protected]

Sebastian Haas, Fagleder, [email protected]

Anders Løkkeberg, Psykolog, [email protected]

 

Program

20.03-2024
09:00 - 09:10Velkommen - Anders Løkkeberg
09:00 - 09:30 Inkluderende språk i møte med flerkulturelle personer - Sebastian Haas
09:30 - 09:50Flukt, migrasjon, vold og utnyttelse - Line Ruud Vollebæk
10:00 - 10:20Skeive utsatt for ærerelatert vold - Lill Marie Tollerud
10:20 - 10:50Utviklingstraumer i en skeiv kontekst - Lucas Casanova
11:00 - 11:30Å bruke kunnskap om interseksjonalitet og minoritetsperspektiver i møte med mennesker - Anders Løkkeberg
11:30 - 11:45Oppsummering og avslutning

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,