Når kroppen snakker: Sansemotorisk traumebehandling for barn og unge (SMART)

2-dagers opplæring

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:2000

Velkommen til Når kroppen snakker: Sansemotorisk traumebehandling for barn og unge (SMART)

Velkommen til 2-dagers kurs om sansemotorisk traumebehandling av barn og unge.

På kurset vil du bli kjent med prinsippene for SMART-behandling, og du får trening i å anvende prinsippene gjennom øvelser og refleksjoner. Du får også informasjon om hva som trengs i et SMART-rom.

Mari Kjølseth Bræin vil lede opplæringen sammen med kolleger som har implementert metoden i Norge.

Når nevrologiske behov blir møtt, blir barnet mer fleksibel i sine fysiologiske, emosjonelle, kognitive og motoriske responser (Liz Warner, 2020).

Praktisk:
Ta på deg behagelige klær. Ta gjerne med en yogamatte og andre ting som kan passe i et sanse-/bevegelsesrom som ball, treningsstrikk, hoppetau etc.

 

Vær oppmerksom på at det kan skje raske endringer i våre tilbud. RVTS Øst forholder seg til helsemyndighetenes anbefalinger. Vi tilstreber å avholde dette kurset fysisk, men med god og smittevernfaglig avstand. Dersom det blir gjort endringer grunnet covid-19 tiltak vil vi gi deg nærmere beskjed.

Målgruppe

Klinikere som jobber med traumatiserte barn og unge.

Mange barn og unge som har opplevd store belastninger har utviklet reguleringsvansker og strever med å snakke verbalt om det de har opplevd.  Vi kommer ofte til kort når det gjelder behandling for disse barna. SMART (Sensory Motoric Arousal Regulation Treatment) er utviklet for å nå nettopp disse barna gjennom fysisk aktivitet og lek.

I SMART-behandlingen jobber man i et sanse- og bevegelsesrom hvor barnet har mulighet til å uttrykke seg på ulike måter, og får hjelp til å bearbeide sine erfaringer som har satt seg fast i kroppen. På kurset lærer du om hvordan barn søker- og unngår sanseinntrykk, og hvordan vi kan benytte denne kunnskapen for å tilrettelegge for at barnet får riktig stimulering i hverdagen. Les mer om denne metoden.

Se informasjon om bakgrunnen for tilnærmingen i denne filmen:

Oppdatert program kommer!