Markering av verdens flyktningdag

Digitalt
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Markering av verdens flyktningdag

RVTS Øst inviterer til markering av verdens flyktningdag digitalt fra Oslo og Bergen.

Mens du leser dette er 114 millioner mennesker på flukt. Omtrent 40 % av dem er barn. Mange av dem er uten omsorgsperson.

De fleste som jobber innenfor flyktningfeltet, har hørt mye om enslige mindreårige flyktningers sårbarhet og nødvendigheten for å møte dem med et traumeinformert blikk. Men det er ikke det eneste vi burde snakke om, når det gjelder disse barn og unge.

I anledning verdens flyktningdag vil RVTSene rette fokuset mot enslige mindreårige asylsøkere atter en gang, men spørre; hva er det vi ikke ser?

 

Målgruppe

Hjelpere som jobber med enslige mindreårige eller er opptatt av tematikken av andre grunner.

Program

20.06.2024
09:00 - 09:15Velkommen og introduksjon v/Jessica Hanischfeger og Josefin Jansson, RVTS Øst
09:15 - 10:00Enslige mindreårige asylsøkere på mottak - funn fra tilsynsrapporter v/Helsetilsynet
10:00 - 10:15Pause
10:15 - 11:00Enslige mindreårige som forsvinner fra mottak v/NRK (digitalt fra Bergen)
11:00 - 11:15Pause
11:15 - 12:00Øyne som ser - EMA og postmigrasjonsstress v/Zemir Popovac
12:00 - 12:15Avslutning v/Kjetil Friisø Ramborg, RVTS Øst

Digitalt

Digitalt
,