Fordypningskurs: Ivaretakelse av utsatte for æresrelatert vold

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:500

Velkommen til Fordypningskurs: Ivaretakelse av utsatte for æresrelatert vold

Det å ha vært utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold kan gi store konsekvenser for den utsatte i etterkant av volden. På dette kurset vil vi se nærmere på noen av disse konsekvensene og hvordan man kan jobbe med disse for å gi den utsatte god støtte og hjelp. Kurset vil knytte sammen teori og praksis, og derfor være praksisnært og gi konkrete innspill til hvordan man kan jobbe. Dette kurset er et samarbeid mellom RVTS Øst og Bokollektivet, som er et av bo – og støttetilbudene for utsatte for æresrelatert vold og jobber til daglig med disse problemstillingene.

Målgruppe

Alle som møter ungdom eller voksne som har vært utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og skal følge opp disse i etterkant av volden. Det kan for eksempel være psykologer, fastleger, ansatte i skolen, i barnevernstjenesten og på barnevernsinstitusjoner, i fosterhjem, i NAV eller på krisesenter, innen psykisk helse eller i flyktningetjenesten.

Dette er et fordypningskurs og deltakerne må ha deltatt på grunnkurs æresrelatert vold ved RVTS Øst eller tilsvarende hos andre aktører, eller god kompetanse på tematikken gjennom erfaring. Grunnleggende fenomenforståelse vil ikke gjennomgås denne dagen.

Program

24/09/2024
09.00 - 09.15Innledning
09.15 - 10.15Traumer, stress og regulering og hvordan jobbe med dette i praksis
10.15 - 10.30Pause
10.30 - 11.15Sansemotorisk regulering
11.15 - 12.00Konsekvenser av oppdragelse i en kollektivistisk æreskultur og arbeid med å ta egne valg
12.00 - 12.45Lunsj
12.45 - 13.45Identitetsutvikling og negativ sosial kontroll
13.45 - 14.00Pause
14.00 - 14.30Hvordan jobbe med utvikling av en trygg identitet i praksis
14.30 - 15.00Støtte til dagliglivsfungering/utvikling av ferdigheter 
15.00 - 15.30Spørsmål og avslutning