Råd angående ubehagelig innhold i sosiale medier

Den siste tiden har det versert en film i sosiale medier som inneholder svært sterke inntrykk. Anbefalingen til foreldre, lærere og andre voksne, er å ta opp slike hendelser i samtaler med barn/ungdom.
– Det er viktig å drøfte barn og ungdoms bruk av sosiale medier. Vi voksne kan vise dem ulike strategier for å håndtere voldelig og ubehagelig innhold, sier spesialrådgiverne Tone Bovim og Synøve Magnussen Wiig i RVTS Øst. 

De oppfordrer voksne til å gi barn/ungdom råd om å:

  • Ikke å dele slike videoer videre, ikke vise dem videre, og slett hvis mulig
  • Forsøke å unngå å se dem selv
  • Rapportere voldelig innhold via rapporteringsfunksjonen
  • Snakke med en voksen om innholdet og sine reaksjoner
  • Fortelle at de kan stille spørsmål de har knyttet til temaet til en voksen

Det er helt naturlig at noe av innholdet fra videoen kan fortsette å være i hodet som en film en stund etterpå. Det kan være ubehagelig, men det er ikke farlig. Tankene man kan ha knyttet til videoen og bildene fra videoen vil forsvinne mer ut av hodet etter hvert.

Ta pauser
Hjelp barnet/ungdommen til å ha aksept for at slike ting man har sett, kan bli værende i hodet en stund og ikke kan tvinges bort. Det kan likevel være plass til mye annet og fint. For mange kan det være til hjelp å flytte oppmerksomheten til andre hyggelige minner, morsomme planer, og å gjøre ting man liker å gjøre. Det kan også være lurt å ta flere pauser fra internett enn man pleier. Oppfordre dem til å være i aktivitet: gå, sykle, spille ball, danse, spille musikk o.l kan hjelpe.

Grunnen til at det kan være lurt å unngå å se på slike videoer er at de nesten utelukkende er ubehagelige og kan gi vanskelige tanker og følelser i etterkant. For noen som har vonde opplevelser fra før, kan det å se slike filmer rippe opp i tidligere opplevelser, slik at tidligere minner vekkes til live. Å snakke med en voksen man har tillit til: foreldre, lærer, helsesykepleier – kan bidra til at man blir tryggere og forstår egne reaksjoner bedre.

Søvnvansker
Noen kan ha vanskelig for å sove etter å ha sett slike videoer. Prøv da:

  • Å stå opp av sengen og gjør noe annet noen minutter. Gå en tur på toalettet, ta deg noe å drikke. Les gjerne litt i en bok eller magasin. Prøv å unngå skjermbruk, fordi det gjør deg mer våken. Prøv å fylle tankene med andre hyggelige ting; Tenk på hyggelige minner fra sommerferien, en bursdag, en morsom aktivitet eller lignende.
  • Kan du snakke med noen? Foreldre? Andre voksne? Kan du ringe eller chatte med noen du stoler på?

I Australia ber sikkerhetsmyndighetene barn og unge holde seg unna sosiale medier i noen dager, fordi denne videoen er overalt på nett. Det kan være vanskelig å ta pauser fra sosiale medier over flere dager, men voksne kan oppfordre barn/unge til å prøve å begrense bruk av sosiale medier, og de voksne kan selv ta ansvar for å forsøke å engasjere dem i andre aktiviteter for en periode.

Hvordan ivareta barn/ungdom etter at de har sett slike videoer?

Det er viktig å være åpen for deres spørsmål. Det kan være at de tenker på andre ting eller lurer på noe annet enn det vi  tror. Det er fint å undre seg sammen med dem. Det er ikke sikkert vi kan svare på alle spørsmål, og noen spørsmål har  ikke svar; Det er en del av det å være menneske. Det skjer meningsløse ting i verden som vi ikke kan forstå.​ Å opprettholde normale rutiner med hensyn til skole, venner og fritidsaktiviteter vil for de fleste være til god hjelp. Det gir stabilitet og følelse av trygghet, samtidig som fysisk aktivitet øker evnen til tilstedeværelse her og nå.

Til slutt:
Vi vet at den aller viktigste beskyttelsen for barn/ungdom i møte med ubehagelige opplevelser er å ha voksne som gir god omsorg, og som hjelper dem med å gjenopprette en opplevelse av trygghet. De trenger hjelp til å tåle følelsesmessige reaksjoner, og med å forstå hva som skjer, slik at de opplever mening og sammenheng.