Nettbaserte veiledningsressurser for fosterhjem og barnevern

Norsk Fosterhjemsforening lanserer nye veiledningsressurser: filmer og fagtekster som er laget for fosterforeldre og kommunale barnevernstjenester.   

Fosterforeldre og beredskapshjem trenger i disse dager ekstra støtte for å kunne ivareta barna og familien.
– Fosterforeldre trenger veiledning i hvordan de skal forstå barnets adferd. Disse nettressursene kan ikke erstatte veiledning med hensyn til et enkelt barns spesifikke behov, sier Tone Granaas, som er generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening. Blant fagekspertene som bidrar, er Mari Bræin, psykologspesialist og spesialrådgiver i RVTS Øst.

Du finner ressursene på fosterhjemsforening.no.