Nyhet: digitalt grunnkurs æresrelatert vold

«Æresrelatert vold» og «vold i nære relasjoner» har den siste tiden preget nyhetsbildet. For at hjelpere skal kunne stå støtt i møte med mistanke eller avdekking av dette, er det avgjørende at de har god og tilstrekkelig kunnskap om temaet. På vårt nye digitale kurs får du grunnleggende opplæring i temaer som er viktige for å forstå æresrelatert vold, inkludert negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. Kurset gir også innføring i å avdekke og håndtere saker på feltet.

Kurset passer for alle som møter unge og voksne som kan stå i fare for å utsettes for æresrelatert vold. Det kan være ansatte i skolen, helsetjenester for barn og voksne, barnevern, NAV, politi, psykisk helse og rus, utekontakter, fritidsklubber, frivillige organisasjoner m.m.  Kurset er et grunnkurs og krever ingen forkunnskaper.

Kurset er gratis. Les mer og meld deg på her.

Skreddersydd nettressurs for hjelpere innen feltet

Har du enda ikke fått med deg rettentil.no? Den er utviklet av RVTS Øst, og er utviklet for deg som møter mennesker som er utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i arbeidet ditt. Klikk på bildet under og se filmen om æresrelatert vold: