Kriser, traumer og sorg

De fleste kommer seg etter potensielt traumatiserende hendelser, men noen risikerer å få posttraumatiske senvirkninger eller forlenget sorg. Støtte fra nærmiljø er viktig men mange har også behov for psykososiale støttetjenester. Helsedirektoratet fokuserer på fagfeltet i veilederne «Psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer» og «Etter selvmordet – veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmordet».

For å understøtte kommunenes krisearbeid tilbyr RVTS Øst et todagers kurs i psykologisk førstehjelp, ”Kriser, traumer og sorg”. Kurset retter seg mot hjelpere med ulik faglig bakgrunn. De kan være medlemmer i kriseteam, eller ansatte som i sitt arbeid møter kriserammede mennesker.

Deltakerne får anledning til å oppdatere sin kunnskap og øke sin praktiske kompetanse, slik at de blir bedre i stand til å følge opp barn, ungdom, voksne og familier. Det blir lagt vekt på organisering og lokalt samarbeid. Kurset blir tilpasset lokale forhold. Hvis en kommune/bydel eller flere kommuner/bydeler i samme region er interessert i kurset, ta kontakt med Kirsti Silvola ([email protected]).

RVTS Øst har, i samarbeid med Fylkesmennene, arrangert arbeidsseminarer om organisering og forsvarlig faglig praksis. Dette arbeidet fortsetter i mindre regionale tiltak som blir skreddersydd etter behov.

For å sikre vedlikehold av fagkunnskap og erfaringsutveksling arrangerer vi nettverksmøter.

Program for nettverksmøte 19. november.

Anbefalt litteratur om temaet kriser, traumer og sorg:

Deltakere på kurset ”Kriser, traumer og sorg” eller i andre pågående tiltak finner mer informasjon under logg inn-funksjonen. Brukernavn og passord er tidligere utdelt.

 

Vedlegg

Tittel Vedlegg

Pyskologisk førstehjelp, felthåndbok 2. utgave

Invitasjon og program nettverksmøte