Kurs for deg som jobber med enslige mindreårige flyktninger

Grunnet stor etterspørsel setter RVTS Øst opp tre nye kurs med fokus på arbeid med enslige mindreårige flyktninger i ulike botiltak.

Deltakerne vil få innføring i grunnleggende miljøarbeid med enslige mindreårige flyktninger. Kurset vil ha fokus på traumesensitiv omsorg, bruk av tolk, kulturforståelse og kultursensitivitet. Et innføringskurs i psykoedukasjon til bruk i arbeidet med ungdommene vil bli presentert.

Kurset passer for ansatte i ulike botiltak og andre som arbeider med målgruppa.

Kursene vil holdes på følgende datoer:

18.-19. januar 2018
For påmelding, trykk her.

15.-16. mars 2018
For påmelding, trykk her.

31. mai og 1. juni 2018
For påmelding, trykk her.

Kursene holdes i kursavdelingen i RVTS Østs lokaler i Gullhaugveien 1-3.
Det koster ingenting og delta, og det vil bli servert enkel lunsj og kaffe/te.

For ytterligere programinformasjon se nedenfor!

Nb! Det er bare 40 plasser på hvert kurs.

Litteratur

Tittel Vedlegg

Program