Kurslederkurs – Radikalisering og voldelig ekstremisme

RVTS Øst inviterer til heldags kurslederkurs i radikalisering og voldelig ekstremisme 23. mai 2018. Kurset gir kunnskap om temaet og handlingskompetanse. Hvordan hjelpe mennesker ut er en sentral del av kurset.

Kurslederkurset er bygget opp slik at deltagerne i etterkant kan videreformidle kunnskapen til egen arbeidsplass eller lokalmiljø. Kursmateriellet, inkludert tilgang til filmer og powerpointer, vil bli gitt på kursdagen.
Kurset er delt inn i følgende tema:

  • Hva er radikalisering?
  • Veien inn
  • Hvorfor akkurat ham?
  • Veien ut
  • Nettverk

Kurset er gratis, lunsj kan kjøpes i vår kantine.

Påmelding:
23. mai 2018 kl 0900-1500

Hvor:
Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo