Konferanse 10.april: Trygg der jeg bor

Vold og overgrep er et folkehelseproblem. I regjeringens tiltaksplan «En god barndom varer livet ut 2014-2017» oppfordres landets kommuner til å utarbeide kommunale handlingsplaner, og arbeide aktivt med å forebygge vold og overgrep. Konferansen «Trygg der jeg bor» 10. april 2018 åpnes av barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

En vitkig del av konferansen er lansering av tre nye digitale ressurser med kommunalt ansatte som hovedmålgruppe:

SNAKKE. Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
SNAKKE er en digital opplæringsplattform som skal gjøre deg tryggere når du skal ta opp viktige temaer med barn du er bekymret for. Kjerneinnholdet i SNAKKE er et nyutviklet simuleringsspill som skal gi praktisk øving og samtalehjelp til å snakke med barn og unge om viktige og vanskelige temaer. Portalen skal gi økt handlingskompetanse og trygghet i håndteringen av og forebygging av vold og overgrep mot barn og unge.

Retningslinjer om vold og overgrep mot barn og unge
Retningslinjen er et verktøy for ansatte i barnehage, skole, fritidstilbud og andre voksne som er i kontakt med barn de er bekymret for. Mange voksne kan føle seg usikre på hvordan de skal gå frem dersom de har mistanke om at et barn kan være utsatt for vold eller overgrep. Hvor bekymret skal man være før man handler? Bufdir har derfor utarbeidet retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.

Jeg vet. Opplæring om livsmestring og voldsforebygging i barnehage og skole
Den digitale ressursen skal bidra til at barn får opplæring om voldsrelaterte temaer fra barnehage til russetid. Ressursen er utviklet
i samarbeid med Salabyredaksjonen i Gyldendal forlag og tilbyr ansatte i barnehage og skole kunnskapsbaserte undervisningsopplegg om voldsrelaterte temaer som mobbing, seksuell vold, psykisk vold og digitale krenkelser.

Trygg der jeg bor-konferansen arrangeres i Nydalen, og inngår i tiltak 38 i «En god barndom varer livet ut – tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017)».

Arrangør: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og RVTS Øst.
Pris: Konferansen er GRATIS
Målgruppe: Ordførere, rådmenn, oppvekstsjefer, helsesjefer, ledere barnehage og skole

19.mars 2018: Konferansen er nå fulltegnet, og vi har dessverre ingen mulighet til å administrere en venteliste. Vi vil likevel oppfordre deg til å følge RVTS Øst på Facebook – der vil vi informere om eventuelle ledige plasser (ved avmelding) i dagene like før 10.april.
I tillegg vil vi oppfordre deg til å følge med på de andre RVTS-ene sine nettsteder – der vil også tilsvarende konferanser arrangeres våren 2018.

Trygg der jeg bor i Oslo 10. april er én av fem nasjonale lanseringskonferanser som avholdes i april/mai.
Arrangør er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og RVTS-ene.

Vedlegg

Tittel Vedlegg

INVITASJON OG PROGRAM

Nettsteder

Tittel Lenke

Påmelding