Crisis Response Journal

RVTS Øst har publisert en artikkel i britiske Crisis Response Journal om betydningen av “soft skills” i møte med rammede etter kriser og katastrofer. Les artikkelen her!

Vedlegg

Tittel Vedlegg

Crisis Response Journal