Behandling av selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Hva må klinikere i BUP vite om selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge? RVTS Øst har samlet fremstående fagpersoner til et todagers kurs 5.- og 6. februar 2018.

Blant emnene som blir tatt opp er:
• risiko- og beskyttende faktorer
• utviklingspsykologiske perspektiver på suicidalitet
• barn og unge som opplever suicidalitet i egen familie
• samarbeid med foreldre, skole og andre instanser
• dilemma knyttet til innleggelser
• terapeutens reaksjoner

Målgruppen er ansatte i BUP. Kurset retter seg både mot behandlere og miljøpersonale, i poliklinikk, ambulante team, døgn- og dagavdelinger.

NB! Kurset er søkt godkjent som tellende hos Sykepleierforbundet, Norsk Psykologforening og Den Norske Legeforening.

LES OGSÅ:
Vi må TRYGGE, ikke bare sikre. Intervju på RVTS Sørs nettsted med to av foredragsholderne: Tormod Stangeland, spesialist i barne- og ungdomspsykologi, Akershus Universitetssykehus og Ingeborg Lunde, spesialrådgiver RVTS Øst.

Vedlegg

Tittel Vedlegg

Invitasjon og program

Nettsteder

Tittel Lenke

Påmelding