«Tryggere Traumeterapeuter» – program høsten 2017

«Tryggere Traumeterapeuter»-programmet er for fagfolk fra alle faggrupper som arbeider med traumatiserte pasienter i spesialisthelsetjenesten. Programmet er utviklet av RVTS Øst.

Trinn 1:

Trinn 1 kan tas som femdagers grunnprogram, fem dagers sommerskole eller to dagers ABC kurs. Grunnprogrammet er gjennomført ved alle helseforetakene i regionen pr 2013 og i Sykehuset i Vestfold i 2017. Sommerskole gjennomføres ikke i 2017.

Traume ABC kurs er en todagers kortversjon av grunnprogrammet. ABC-kurset er for nyansatte og andre som ikke har hatt anledning til å delta på grunnprogrammet. Kursene arrangeres en eller to ganger årlig for fagfolk som arbeider med hhv voksne og barn/unge. Det tilbys også eget ABC kurs for arbeid med traumatiserte voksne og unge på døgnavdeling.

Høsten 2017 tilbyr vil følgende ABC kurs:

Påmelding og informasjon til ABC-kurs, for arbeid med barn og unge, 2. og 3. oktober her

Påmelding og informasjon til ABC-kurs, for arbeid med voksne, 23. og 24. november: her

Alle kursene har påmeldingsfrist 2 uker før kursdato.

Trinn 2:

Tidligere deltakere fra trinn 1 kan også melde seg på ulike fordypningskurs i trinn 2.

Høsten 2017 tilbyr vi følgende fordypningskurs:

Kursoversikt trinn 2:

 • Stabilisering og selvskading, 25. august
  Informasjon og påmelding til kurset her
 • Arbeid med særlig vanskelige saker, 14. september
  Informasjon og påmelding til kurset her
 • Barn og ungdom med problematisk og skadelig seksuell atferd, 2. november
  Informasjon og påmelding til kurset
  her
 • Behandling av traumatiserte i poliklinikk, 3. november
  Informasjon og påmelding til kurset her

Alle kursene har påmeldingsfrist 2 uker før kursdato.

Forum for konsultasjon og veiledning:

Kompetanseutvikling hos klinikere som møter traumatiserte i sitt arbeid er en målsetning for RVTS-Øst. Vi har erfart at klinikerne har behov for å drøfte utfordringer og muligheter i arbeidet. For å imøtekomme dette, tilbyr vi  ”Forum for konsultasjon og veiledning”. Møtene i forumet består av problemstillinger og case fra deltakerne drøftet i gruppen. Konsultasjonen /veiledningen ledes av Karin Holt, Spesialrådgiver RVTS Øst. 2-15 klinikere fra hele region Øst møter hver gang. Man forplikter seg ikke til å møte flere ganger, men flere av deltakere har møtt gjentatte ganger. Dette gir mulighet for nettverksbygging og gjensidig inspirasjon mellom deltakerne i tillegg til fokus på sak.

Forkunnskaper: Det forutsettes at deltakerne har grunnleggende traumekompetanse, minimum tilsvarende Traume ABC, todagers innføringskurs i traumeforståelse.

Datoer for forumet høst 2017:

Mandag 25.september    kl 09:30-12:00

Mandag 13.november     kl 09:30-12:00

Torsdag  7.desember     kl 12:30-15:00

Deltakerene kan delta på ett eller flere av møtene.

Sted:  Møterommet 6. etg, RVTS Øst, Gullhaugveien 1-3 (inngang Sandakerveien), Nydalen, Oslo (40 meter fra Nydalen T-banestasjon) (ring på ringekolokka i 6. Etg )

Påmelding til konsultasjon og veiledning: kurs@rvtsost.no

Traumefaglige nettverk:

Det er etablert nettverk av ressurspersoner fra de ulike helseforetakene som har gjennomført grunnprogrammet. Ressurspersonene er personer med spesiell kunnskap og interesse for traumefeltet. Disse leder som regel lokale ressursgrupper som arbeider med implementeringen av traumekunnskap i egen enhet. Det gjennomføres nettverkssamling i regi av RVTS Øst to ganger i året. Samlingene gir faglig påfyll samt anledning til erfaringsutveksling og drøfting av ulike utfordringer i implementering av traumekunnskap i helseforetakene.

Send e-post til hilde.pentzen@rvtsost.no hvis du ønsker å delta.