Nytt opptak: Sinnemestring Brøset-modellen

Møter du mennesker som sliter med sinneproblematikk som du ønsker å hjelpe? Kunne du tenke deg å utdanne deg som sinnemestringsterapeut? Da har du muligheten nå.

De fem RVTS-ene forebygger vold i nære relasjoner i samarbeid med Brøset sinnemestring, og nå er det åpent for nytt opptak til den 1-årige terapeututdanningen. Brøset-modellen er et tverrfaglig utdanningsprogram for tjenestesteder som arbeider med voldsutøverer og vold i nære relasjoner, og det er et krav at deltagere arbeider med voldsutøvere på sitt tjenestested.

– Utdanningen gir ferdighetstrening for de som jobber med voldsutøvere i nære relasjoner, og mange steder opplever vi stor interesse for Sinnemestring, Brøset-modellen. Størstedelen av terapeutene kommer fra familievernkontorer, kommunale avdelinger for rus og psykisk helse og barnevernet. Men vi har også deltagere fra andre barne- og familietjenester, ulike helsetjenester i kommunene, familievernkontorer, kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten, forteller Anne Meisingset og Stig Jarwson i Sinnemestringsteam Brøset (bildet). Siden 2003 har de utdannet ca 450 fagpersoner, noe som igjen fører til flere kognitivt gruppebaserte behandlingstilbud til voldsutøvere i hjemkommunene.

For Brøset-modellen benytter seg av kognitiv gruppeterapi som behandlingsform, så ved oppstarten gis det et gratis innføringsseminar i kognitiv terapi, som gjennomføres i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT). I løpet av året er det både vanlig undervisning, gruppesamlinger med veiledning og nettverkssamlinger.

FAKTA
– Utdanningen er gratis og er et oppdrag fra Helsedirektoratet
– For å sikre god implementering må alle deltakere ha en skriftlig tilbakemelding fra sin leder om at de sikres fri, og at det opprettes sinnemestringstilbud på deres tjenestested.
– Det er 80 prosent oppmøteplikt på alle samlinger. Det er til sammen 6 samlinger i løpet av ett år (3+3+2+2+2+2), og de ønsker helst to fra hvert behandlingssted (en kvinne og en mann hvis mulig).
– Region Øst: Nytt utdanningsprogram starter opp 18.- 20. september 2018 og arrangeres i RVTS Østs lokaler i Nydalen, Oslo.
– Søknadsfrist er 1. august, og all informasjon finner du på www.sinnemestring.no

AKTUELT: JUBILEUMSKONFERANSE I DESEMBER

Brøset Sinnemestring feirer 20 års jubileum med en fagkonferanse på Scandic Hell Hotell 5. og 6. desember 2018.

Hovedfokus på fagkonferansen er behandling av sinne og vold i nære relasjoner, hva sier forskningen, og hvordan forebygge? Konferansen tar også opp andre tema som æresrelatert vold, stalking, barn/ungdom som krenker barn og tiltak for ulike målgrupper.

«Early Bird» pris før 1.september er 2200 kr. Se mer informasjon og meld deg på via www.sinnemestring.no

Litteratur

Tittel Vedlegg

Informasjon om opplæringsprogrammet Brøset

Nettsteder

Tittel Lenke

Nasjonal side med informasjon om alle sinnemestring behandlingstilbud

Norsk forening for kognitiv terapi