Møter du asylsøkere og flyktninger i ditt arbeid?

RVTSene har nå lansert ressursportalen flyktning.net. Asylsøkere og flyktninger lever under spesielle livsbetingelser. Kunnskap om dette er avgjørende for å gi god hjelp.

I portalen har vi samlet relevant informasjon til de som i sitt arbeid møter asylsøkere og flyktninger.

Vi håper at portalen vil være til nytte for de som prøver å skape trygghet for mennesker i en sårbar livssituasjon. Variasjon i asylankomster til Norge innebærer en stadig opp- og nedbygging av mottakskapasiteten og dette påvirker også kompetansen på feltet. Stabil og lett tilgjengelig kunnskap om psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger er derfor avgjørende.

 

Nettsteder

Tittel Lenke

Ressursportal flyktning.net