Hvordan mestre stresset? Høstkonferanse 2018

RVTS Øst inviterer til høstkonferanse den 13. og 14. september med tema «Stressmestring». De to dagene skal gi økt kunnskap om stressmestring og tilgjengelige verktøy samt økt bevissthet om utfordringer og tiltak før, under og etter en krise/katastrofe.

Konferansen er for deg som jobber i kriseteam eller i det daglige møter mennesker som opplever små eller store kriser og alvorlige hendelser. Innsatspersonell (sivilt, humanitært), fastleger/kommunepsykologer.

Læringsmål: Økt kunnskap om stressmestring og tilgjengelige verktøy. Økt
bevissthet om utfordringer og tiltak før, under og etter en krise/katastrofe.

Flere interessante foredragsholdere vil belyse temaer som:

  • Mestringsfaktorer – forskning
  • Utfordringer og erfaringer fra kriseteam
  • Perspektiver fra forsvaret og humanitært arbeid
  • Stressmestringsverktøy

Kurset koster kr 800 (kr 400 for frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner), og inkluderer kaffe, te og lunsj begge dager.

Påmelding: http://kurs.rvts.no/event/hostkonferanse-2018-stressmestring/

Påmeldingsfrist: 3. september 2018

Vedlegg

Tittel Vedlegg

Program