Psykososial støtte og mestring

Kriser og katastroferTraumer og traumatisk stress

Læringssportalen psykososialberedskap.no er utarbeidet av RVTS Øst – og dekker områdene kriser, katastrofer, militært innsatspersonell, tjeneste i katastrofeområder og terror.

Intensjonen er at portalen skal være et praktisk og nyttig verktøy som gir konkret kunnskap til både rammede og hjelpere. Portalen er ment å være en verktøykasse for alle som jobber med oppfølging av kriser og katastrofer i feks kommuner, bedrifter, organisasjoner og internasjonale operasjoner. Portalen har et helsefremmende perspektiv, og bygger på kunnskapsbaserte og forebyggende intervensjoner. Appen SMART – StressMestringsAktiviteter for RobusthetsTrening inngår som et viktig element i portalen.