Toril Araldsen

E: [email protected]

M: 917 71 398

Spesialområde: Som kliniker  arbeidet jeg spesielt med vold i nære relasjoner. Som organisasjonspsykolog og leder er jeg spesielt opptatt av at kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling best forstås som to sider av samme sak.

Utdanning: Psykolog

Erfaring: Flere år som kliniker, med spesielt fokus på å utvikle forståelsen i hjelpeapparatet for sammenhengen mellom psykiske lidelser og tidligere traumeerfaring.  Jeg har også lang erfaring fra arbeid med  organisasjons- og lederutvikling. Jeg har hatt flere lederstillinger innen det private næringsliv.

Noe jeg særlig vil trekke frem er:  Mine erfaringer fra internasjonale hjelpeorganisasjoner. Jeg har arbeidet både for Norsk Folkehjelp, UNICEF og Røde Kors, sist som leder for det psykosiale prosjektet, Emergency Response Unit, på Haiti i 2010.

Som leder for RVTS Øst  har jeg vært med på å etablere organisasjonen, definere oppgavene og utforme RVTS sin rolle og bidrag i verdikjeden;  Økt kompetanse i tjenesteapparatet gir økt kvalitet i tjenestene. Til beste for bruker.